BYTOVÝ DŮM NA HRÁDKU
Novostavba malometrážních bytů

Místo: Praha - Černý Most

Investor: BESTEN

Stupeň zpracování: AS, DUR, DSP, DRS

Spolupráce: Tito Architects, Israel

Užitá plocha: 37 500 m2

Investiční náklady: 750 mil. Kč

Stav: Realizace 2003 - 2005


Anotace: Tvarově rozmanitá architektura stavby byla ovlivněna především naším izraelským kolegou, který na přání investora přinesl do Prahy trochu středomořského stylu. 
V územním a stavebním řízení jsme pak museli projít náročnými schvalovacími procesy. Složité zakládání spodní stavby podzemních garáží a vypjaté stavebně statické řešení prověřilo náš tým na maximum. Několik set bytů nejrůznějších velikostí bylo obsazeno ihned po dokončení.