OBYTNÉ BUDOVY

Navrhujeme a projektujeme novostavby a rekonstrukce bytových domů pro veřejné i soukromé investory. Řešíme výstavbu obytných domů, bytových a rezidenčních areálů - ideálně "na zelené louce", nebo častěji jako vestavby do složitých městských proluk. Rovněž zpracováváme projekty rekonstrukcí a revitalizací činžovních domů.

BYTOVÝ AREÁL TYRŠOVA

Novostavba areálu rezidenčních villadomů

Užitá plocha: 25 000 m2
Místo: Karlovy Vary
Investor: SBD Tyršova
Stupeň zpracování: AS, DUR, DSP
Investiční náklady: 495 mil. Kč
Stav: Realizace 2010 - 2013

Místo: Praha - Černý Most
Investor: BESTEN
Stupeň zpracování: AS, DUR, DSP, DRS
Spolupráce: Tito Architects, Israel
Užitá plocha: 37 500 m2
Investiční náklady: 750 mil. Kč
Stav: Realizace 2003 - 2005

Užitá plocha: 1 800 m2

Místo: Bratrouchov, Jablonec nad Jizerou

Investor: DGC Group

Stupeň zpracování: AS, DUR, DSP, DRS

Investiční náklady: 145 mil. Kč

Stav: Realizace 2012 

BYTOVÝ AREÁL SATALICE
Novostavba obytného areálu s nájemnými byty

Užitá plocha: 3000 m2

Místo: Praha 9 - Satalice

Investor: soukromá osoba

Stupeň zpracování: AS, DUR

Investiční náklady: 60 mil. Kč

Stav: projekt 2005

BYTOVÝ AREÁL CHRÁŠŤANY
Novostavba polyfunkčního bytového areálu

Užitá plocha: 3600 m2
Místo: Chrášťany, Praha - západ
Investor: MARENT
Stupeň zpracování: AS, DUR
Investiční náklady: 72 mil. Kč
Stav: projekt 2005

BYTOVÝ DŮM BOHNICE
Novostavba rezidenčního bytového domu

Užitá plocha: 1 600 m2
Místo: Praha 8 - Bohnice
Investor: soukromá osoba
Stupeň zpracování: AS, DUR
Investiční náklady: 32 mil. Kč
Stav: projekt 2001

ČINŽOVNÍ DŮM JAGELLONSKÁ
Rekonstrukce a revitalizace objektu

Užitá plocha: 1 800 m2

Místo: Praha 2 - Vinohrady

Investor: Sladké bydlení s.r.o.

Stupeň zpracování: AS, DUR

Investiční náklady: 36 mil. Kč

Stav: projekt 2005

ČINŽOVNÍ DŮM KORUNNÍ
Rekonstrukce a dostavba objektu

Užitá plocha: 1 500 m2
Místo: Praha 2 - Vinohrady
Investor: Sladké bydlení s.r.o.
Stupeň zpracování: AS, DUR
Investiční náklady: 32 mil. Kč
Stav: projekt 2004

POLYFUNKČNÍ DŮM OPLETALOVA

Rekonstrukce a revitalizace objektu

Užitá plocha: 1 500 m2

Místo: Praha 1 - Nové město

Investor: soukromý

Stupeň zpracování: AS, DSP, DRS

Investiční náklady: 30 mil. Kč

Stav: projekt, realizace 2013

ČINŽOVNÍ DŮM VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ
Rekonstrukce a revitalizace objektu

Užitá plocha: 1000 m2

Místo: Praha 1 - Nové město

Investor: soukromý

Stupeň zpracování: AS, DRS

Investiční náklady: 20 mil. Kč

Stav: projekt 2014

GOLF VILLAGE
Novostavba areálu rekreačních apartmánů

Užitá plocha: 15 000 m2

Místo: Karlovy Vary

Investor: zahraniční soukromý

Stupeň zpracování: AS, DUR

Investiční náklady: 850 mil. Kč

Stav: projekt 2004

POLYFUNKČNÍ DŮM GUNDULIČOVA

Komplexní rekonstrukce činžovního domu

Stupeň zpracování: AS, DRS
Investiční náklady: 72 mil. Kč
Stav: realizace 2019/2020
Užitá plocha: 3600 m2

Místo: Bratislava
Investor: AMIGAL GROUP