KOMPLEXNÍ ARCHITEKTONICKÉ, PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

Jsme profesionální projekční a architektonický ateliér s celou řadou realizací a dlouholetou zkušeností. Poskytujeme a zajišťujeme komplexní projekční a inženýrský servis. 

Zpracováváme architektonické návrhy a projektovou dokumentaci ve všech stupních - pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby. 

Zastupujeme klienty v územním a stavebním řízení - projednáváme architektonické studie a projekty s dotčenými orgány státní správy a správci sítí a zajišťujeme všechna potřebná stanoviska, rozhodnutí a povolení. Klienta odborně vedeme po celou dobu projektování, jsme mu oporou při přípravě investičního záměru i při samotné výstavbě. Pohlídáme dodržení realizace standardů dle projektu, investiční náklady a celkovou kvalitu provedení díla.

Máme široký záběr naší architektonické činnosti. Projektujeme stavby obytné a občanské vybavenosti - bytové domy, administrativní budovy, obchodní centra a sportovní stavby. 

Specializujeme se na stavby pro cestovní ruch, rekreaci a gastronomii - hotelová zařízení, rekreační resorty, lázeňské domy, aquaparky, spa a wellness centra, restaurace a kavárny.

V neposlední řadě navrhujeme a profesionálně realizujeme interiéry pro veřejný i soukromý sektor - reprezentativní kanceláře, hotely, restaurace a kavárny.

Zakládáme si na pevném a trvalém vztahu s našimi klienty a partnery, protože jedině tak jsme schopni pozorně vnímat všechny jejich myšlenky, přání a potřeby. Pozorně jim nasloucháme a následně je odborně vedeme a společně s nimi řešíme vše, co architektura, design, projektování a výstavba přinášejí. 

Neváhejte se obrátit na náš ateliér a s důvěrou využít našich zkušeností!