KOMPLEXNÍ ARCHITEKTONICKÉ, PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

Poskytujeme komplexní projekční a inženýrský servis. Zpracováváme architektonické návrhy a projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby. Zastupujeme klienty v územním a stavebním řízení - projednáváme architektonické návrhy a projekty s dotčenými orgány státní správy a zajišťujeme všechna potřebná stanoviska, rozhodnutí a povolení. Jsme našim klientům oporou při přípravě investičního záměru i při samotné výstavbě, kdy pohlídáme dodržení realizace standardů dle projektu, investiční náklady a celkovou kvalitu provedení.

Naší specializací jsou stavby pro cestovní ruch - hotely, rekreační resorty, lázeňské domy, aquaparky a wellness centra, restaurace a kavárny. Dále projektujeme stavby obytné a občanské vybavenosti - bytové domy, administrativní budovy, obchodní centra a sportovní stavby. V neposlední řadě navrhujeme a profesionálně realizujeme reprezentativní interiéry.

Zakládáme si na pevném, přímém a trvalém vztahu s našimi klienty, protože jedině tak jsme schopni pozorně vnímat všechna jejich přání, myšlenky a potřeby. Našim klientům pozorně a intenzivně nasloucháme - následně je profesionálně a odborně vedeme a společně s nimi řešíme vše, co architektura, design, projektování a výstavba přinášejí.

... obraťte se na náš ateliér a s důvěrou využijte naše zkušenosti a služby!