KOMPLEXNÍ ARCHITEKTONICKÉ, PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

Poskytujeme komplexní projekční a inženýrský servis soukromým i veřejným investorům. Zpracováváme architektonické návrhy a projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro realizaci stavby. Zastupujeme klienty ve stavebním řízení - projednáme projekt s dotčenými orgány státní správy a zajistíme všechna potřebná kladná stanoviska, rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení. Jsme našim klientům oporou již při přípravě investičního záměru i při samotné výstavbě, kdy ohlídáme dodržení realizace dle projektu, kvalitu provedení a investiční náklady.

Naší specializací jsou stavby hotelové, lázeňské domy, restaurace a kavárny. Dále projektujeme obytné budovy, komerční a sportovní stavby. Navrhujeme a profesionálně realizujeme reprezentativní interiéry.

Velmi si zakládáme si na pevném, přímém a trvalém vztahu s našimi klienty, protože jedině tak jsme schopni pozorně vnímat všechna jejich přání, myšlenky a potřeby. Našim klientům vždy intenzivně nasloucháme, profesionálně a odborně je vedeme a společně s nimi řešíme vše, co architektura, design, projektování a výstavba přinášejí.

Jsme architektonický ateliér, který projektuje a především staví novostavby a rekonstruuje objekty - každá naše stavba je pro nás ta hlavní!

... poskytneme Vám profesionální projektový a inženýrský servis!