KOMPLEXNÍ ARCHITEKTONICKÉ, PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

Jsme architektonický ateliér s dlouholetou praxí a množstvím nabytých zkušeností. Poskytujeme komplexní architektonický, projekční a inženýrský servis v investiční výstavbě.

Specializujeme se na stavby pro cestovní ruch, rekreaci a gastronomii - hotelová zařízení, rekreační resorty, lázeňské domy, aquaparky, spa a wellness centra, restaurace a kavárny.

Dále projektujeme stavby obytné a občanské vybavenosti - bytové domy, administrativní budovy, obchodní centra a sportovní stavby.

Zpracováváme architektonické návrhy a projektovou dokumentaci ve všech stupních - pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby. 

Zastupujeme klienty v územním a stavebním řízení - projednáváme architektonické studie a projekty s dotčenými orgány a správci sítí. Zajišťujeme všechna potřebná stanoviska, rozhodnutí a povolení. Klienta po celou dobu projektování odborně vedeme, jsme mu oporou při přípravě investičního záměru i při samotné výstavbě. Pohlídáme dodržení standardů dle projektu, investiční náklady a celkovou kvalitu provedení stavby.

V neposlední řadě navrhujeme, projektujeme a profesionálně realizujeme interiéry pro veřejný i soukromý sektor - reprezentativní kanceláře, hotely, restaurace a kavárny.

Zakládáme si na pevném a trvalém vztahu s našimi klienty a partnery. Jedině tak jsme schopni pozorně vnímat všechny jejich myšlenky, přání a potřeby. Pozorně jim nasloucháme a společně s nimi řešíme vše, co architektura, projektování a výstavba přinášejí. 

Vaši vizi změníme v realitu - využijte naše zkušenosti!