KOMPLEXNÍ ARCHITEKTONICKÉ, PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY

Jsme profesionální projekční a architektonický ateliér. Poskytujeme a zajišťujeme komplexní projekční a inženýrský servis. Zpracováváme architektonické návrhy a projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby. Zastupujeme klienty v územním a stavebním řízení - projednáváme architektonické návrhy a projekty s dotčenými orgány státní správy a zajišťujeme všechna potřebná stanoviska, rozhodnutí a povolení. Jsme našim klientům oporou při přípravě investičního záměru i při samotné výstavbě, kdy pohlídáme dodržení realizace standardů dle projektu, investiční náklady a celkovou kvalitu provedení.

Specializujeme se na stavby pro cestovní ruch - hotely a rekreační resorty, lázeňské domy, aquaparky, wellness centra, restaurace a kavárny.

Dále projektujeme stavby obytné a občanské vybavenosti - bytové domy, administrativní budovy, obchodní centra a sportovní stavby. V neposlední řadě navrhujeme a profesionálně realizujeme reprezentativní interiéry.

Zakládáme si na pevném a trvalém vztahu s našimi klienty a partnery, protože jedině tak jsme schopni pozorně vnímat všechny jejich myšlenky, přání a potřeby. Pozorně jim nasloucháme a následně je odborně vedeme a společně s nimi řešíme vše, co architektura, design, projektování a výstavba přinášejí.

... s důvěrou se na náš ateliér obraťte a využijte naše služby a zkušenosti!