Poskytujeme komplexní architektonický, projekční a inženýrský servis v investiční výstavbě pro soukromé investory a státní sektor.

Projektujeme stavby obytné a občanské vybavenosti - bytové domy, administrativní budovy, obchodní centra, školy, školky a sportovní stavby. Specializujeme se na stavby pro cestovní ruch, rekreaci a gastronomii - hotelová zařízení, rekreační resorty, lázeňské domy, aquaparky, wellness a balneologická centra, restaurace a kavárny. 

Disponujeme autorizací A.0 se všeobecnou působností pro pozemní stavby, urbanismus, územní plánování, zahradní a krajinářskou tvorbu. Zpracováváme architektonické návrhy a dokumentaci staveb ve všech projektových stupních - pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby.

Zastupujeme klienty v územním a stavebním řízení - projednáváme stavení záměry a projekty s dotčenými orgány a správci sítí. Zajišťujeme všechna potřebná stanoviska, rozhodnutí a povolení. Klienta po celou dobu projektování odborně vedeme - jsme mu odborným oponentem a oporou při přípravě investičního záměru i při samotné výstavbě. 

V rámci autorského dozoru při výstavbě pohlídáme dodržení standardů dle projektu, investiční náklady a celkovou kvalitu provedení stavebního díla.

Naše nabyté zkušenosti stále více využíváme ve veřejným zakázkám, pro které máme dostatek referenčních zakázek a zároveň splňujeme všechny kvalifikační předpoklady, základní, profesní a technickou způsobilost.