AKTUALITY:

SPORTHOTEL HLUBOČEPY

Anotace:

Jedná se o objekt, který bude využíván pro sportovní aktivity a ubytování sportovců. Hlavní sportovní náplní budou golfové tréninkové aktivity, formou vnitřních golfových trenažérů, venkovní patovací loučky a profesionálního hřiště minigolfu. Golfový sport je doplněn o tréninkovou profesionální hernu biliardu. Sportovcům bude umožněna relaxace ve wellness v přízemí objektu a na venkovních terasách a cvičebních loučkách. Sportovcům bude rovněž zajištěno komfortní ubytování ve vyšších podlažích objektu. Předpokládá se, že sportovní aktivity, ubytovací služby a wellness budou využívat i návštěvníci sousedního Sportcentra a rovněž i hosté Hotelu Hlubočepský zámeček, který je připravován k výstavbě na druhém břehu Dalejského potoka. V projektu se předpokládá napojení na nové přípojky inženýrských sítí dle projektu pro územní řízení (elektro, kanalizace splašková, vodovod). Projekt rovněž předpokládá realizaci zpevněných ploch a sadových úprav dle projektu pro územní řízení. Další objekty budou řešeny samostatnou projektovou dokumentací.NÁSTAVBA OBJEKTU OC VELKÁ OHRADA

Anotace: 

Investičním záměrem je pokračující celková rekonstrukce obchodního centra a především využití stávajících nefunkčních teras k nástavbě a dostavbě objektu s využitím nově vzniklých podlažních ploch pro bydlení. Koncepce dostavby odpovídá současným trendům intenzivní urbanizace města, kdy dojde k účelnému využití stávajícího zastavěného území a již existujícího objektu Obchodního centra, který má pro tento účel vhodné parametry dle regulativů platného územního plánu.

Jedná se o stávající objekt nepravidelného půdorysného tvaru, o zastavěné ploše 8325 m2, který má 1 podzemní podlaží a 4 nadzemní podlaží, a je zastřešen plochou střechou. 

Nově dojde k doplnění tvaru objektu a k jeho nástavbě, přičemž v 1. podzemním podlaží bude částečně využit prostor pro obchod, služby a stravování, na nová otevřená garážová stání. V jihozápadní části bude umístěno schodiště pro bydlení v nadzemních podlažích. V 1. nadzemním podlaží budou, v jihozápadní a severovýchodní části, umístěna schodiště pro bydlení ve vyšších patrech objektu. Pochozí terasy budou transformovány na parkovací plochu pro 76 osobních automobilů. Ve 2. nadzemním podlaží je umístěno 16 bytových jednotek vč. obytných privátních teras. Ve 3. nadzemním podlaží je  umístěno celkem 36 bytových jednotek vč. obytných privátních teras. Ve 4. nadzemním podlaží je umístěno celkem 45 bytových jednotek vč. obytných privátních teras, a společné pochozí terasy. V 5. nadzemním podlaží se umisťuje 13 bytových jednotek vč. obytných teras.

Celková revitalizace Obchodního centra a rozšíření ploch obchodů a služeb bude oživením stávajícího obytného prostředí. Nově vzniklé bytové jednotky ve vyšších patrech tak budou integrovány do již fungujícího sídliště Velká Ohrada. Nástavba svým charakterem a měřítkem nenaruší okolní zástavbu - naopak ji vhodně jí kompozičně doplní a dotvoří. Přínosem pro lidi bude zajištění kvalitního bydlení v malometrážních bytech, vhodných především pro mladé a rodiny s dětmi. Přínosem pro městskou část bude zajištění trvalé udržitelnosti provozu objektu a zvláště navýšení žádaných bytových kapacit. Přínosem pro místní obyvatele bude další pokračující kultivace stávajícího objektu. Přínosem pro životní prostředí bude kromě kultivované dostavby objektu i maximálně možné ozelenění vzniklých obytných teras, balkonů, zbylých pochozích střech a fasád pnoucími rostlinami.