HOSTEL ORANGE**

Rekolaudace památkově chráněného objektu na Václavském náměstí je naším horkým zadáním. Změna funkčního využití objektu z bytového na nebytový, kterému odpovídá poskytování služeb ubytování, je na hranici limitů územního plánu. Rovněž požárně bezpečnostní řešení, dodržení hygienických a obecně technických parametrů pro výstavbu budou klíčovým úkolem projektu.HOTEL FORTUNA

Komplexní rekonstrukce hotelu posouvá objekt do nového století po stránce stavebně technické, energetické, provozní a...

» více

CENTRUM ČESTLICE

Obchodní centrum Čestlice je navrženo jako dostavba areálu stávajícího obchodního objektu Electroworld. Na stávajícím venkovním...

» více

SPORTOVNÍ HALA BC

První etapa budoucího sportovně rekreačního a hotelového resortu je výstavba polyfunkční sportovní haly. Právě dokončujeme...

» více
další novinky