Archiv novinek

BYTOVÝ AREÁL SATALICE

Projekt Bytového areálu v Satalicích pokračuje dokončováním dokumentace pro územní řízení a zdlouhavým jednáním s úřady.

Koncepční technická příprava stavby však probíhá kontinuálně - dá se skoro říci, že je možno začít stavět již zítra. Je to možné právě díky zvolené koncepci modulární výstavby, pro kterou se rozhodl osvícený investor, který takové stavby obdivoval v Americe.

V našich zeměpisných šířkách je tento typ staveb, přes všechny nesporné výhody, těžko stravitelný. Léta devastace měst socialistickou panelovou výstavbou a zakořeněný konzervatismus Čechů ve smyslu "můj dům = můj hrad" upřednosťuje klasické postupy stavění. Můžeme proto předjímat, že byty v domě postaveném z kontejnerů by byly na trhu nemovitostí těžko prodejné, pokud vůbec. Pokud by po nás investor zpracování takového projektu chtěl, zcela jistě bysme mu takový záměr rozmlouvali a směřovali ho ke klasické stavbě.

Diametrálně jiná situace však nastává - a to je případ právě Bytového areálu v Satalicích - kdy investor nemá zájem o developerský projekt, stavěný za účelem prostého rozprodání bytů, ale má zaměr si objekty ponechat a byty pronajímat. A to je zřejmně trefa do čermného - v době kdy developeři mají problém s prodejem již postavených bytů a vymýšlejí různé formy odložených  splátek a družstevního bydlení, v době kdy mladí lidé, kvůli ztuhlým bankám, nedosáhnou na hypotéky - produkt nájemního bytu chybí. A v nejbližší budoucnosti tomu nebude jinak - už nikdy nebudou banky rozdávat hypotéky tak štědře jako před krizí. Možnost pronájmu nového a kvalitního bytu do 10 000,0 Kč měsíčně proto bude dobrým artiklem - prioritně zaměřeným na mladé lidi, jako startovací bydlení, ale i na seniory, kteří již vyžadují menší byt s nižšími náklady bydlení.

Nájemní byt by měl být spíše produktem státního sektoru, který v současné době stagnuje a z tímto typem výstavby zkušenost zatím nemá.

Modulární výstavba je právě pro výstavbu nájemního bydlení přímo předurčena. Uplatní se zde v plné síle všechny tři hlavní parametry tohoto systému - rychlost výstavby, nižší investiční náklady, šetření nervů investora.

Rychlost výstavby bytového domu je díky dílenské výrobě ve fabrice jasnou předností. Samonosné moduly postačí uložit na základové patky a tak odpadají složité zemní práce a složité zakládání, což snižuje i výslednou cenu.

Nižší investiční náklady jsou dosaženy komfortem suché montáže ve výrobní hale, kdy zvláště systém pásové výroby, kterou aplikuje společnost Koma Modular Construction, dotahuje produktivitu do dokonalosti. Jednotlivé montážní čety na jednotlivých stanovištích provádějí dílčí úkony po jednotlivých profesích a tak umožňují neskutečně rychlou a efektivní produkci.

Nervy investora šetří doba výstavby, možnost kontroly ve výrobě a eliminování následných víceprací, zvyšujích ve finále cenu díla. Po výstavbě přípojek a základových patek nebo pásů objednává v podstatě strojírenský výrobek za pevnou cenu.

Nás jako projektanty tento způsob výstavby sice obírá o zpracování prováděcí dokumentace, která přechází na zhotovitele - nicméně pro architektonické řešení, územní a stavební řízení je naše služba nepostradatelná.

Architektonickou stránku výstavby je možné uchopit dvojím způsobem. První cesta nabízí komponování samonosných kubických dílců do kreativních kompozic, ba až výtvarných děl (je to například úžasné zadání pro studenty architektury, kteří ještě nejsou svázáni realitou praxe, nebo jako konstrukční systém pro extravagantního investora :-). Druhá cesta je čistě pragmatická, opřená o funkcionální myšlení - zadáním je objekt s nízkými investičními náklady - jednouchý, standardní, funkční - a tomu se podřizuje i architektura, která těží z jednoduché formy a modulární skladebnosti.

Současné technické možnosti, které poskytují zázemí pro modulární výstavbu, dávají reálnou podobu snům konstruktivistů z počátku minulého století, kdy průmyslová výroba bydlení byla pouhou vizí. Zřejmě v budoucnu bude takové stavění opravdu standardem a mokrý proces výstavby ustoupí do pozadí jako neekonomický - logika věci tomu nasvědčuje. Cihlu pálenou pak uvidíme pouze v muzeu :-)

Závěrem publikujeme kolekci fotografií z pásové dílenské výroby kontejnerů, která končí hotovým modulárním stavebním dílcem určeným k expedici, jde přes jednotlivé profese a začíná ohýbáním a formátováním nosných ocelových profilů.

  

 

  

 

Další novinky

DĚTSKÉ CENTRUM Publikováno: 09.11.2014

HOTEL BOHEMIA **** Publikováno: 09.11.2014

PALÁC RELAXU Publikováno: 09.11.2014

VILLA DD ******* Publikováno: 17.07.2014

HOTEL ALEXANDER **** Publikováno: 13.02.2014

OC DOLNÍ RYCHNOV Publikováno: 13.02.2014

OBCHODNÍ AREÁL CHRÁŠŤANY Publikováno: 13.02.2014

GALERIE WINDSOR Publikováno: 13.02.2014

DĚTSKÉ CENTRUM MOST Publikováno: 13.02.2014

BUBBLE LOUNGE BAR Publikováno: 13.02.2014

strana:  1  2 3 4 5 6 7 8

HOTEL FORTUNA

Komplexní rekonstrukce hotelu posouvá objekt do nového století po stránce stavebně technické, energetické, provozní a...

» více

CENTRUM ČESTLICE

Obchodní centrum Čestlice je navrženo jako dostavba areálu stávajícího obchodního objektu Electroworld. Na stávajícím venkovním...

» více

SPORTOVNÍ HALA BC

První etapa budoucího sportovně rekreačního a hotelového resortu je výstavba polyfunkční sportovní haly. Právě dokončujeme...

» více
další novinky