CENY ZA ARCHITEKTONICKÉ A PROJEKČNÍ PRÁCE

Vždy se snažíme o otevřenou komunikaci s naším klientem ohledně ceny za naší práci. Odměna za službu architekta závisí úměrně na rozsahu a charakteru poskytkutých služeb. Výpočet ceny za architektonické a projekční práce je stanovován poměrně složitou metodikou výpočtu dle Honorářového řádu ČKA. Ceny se sjednávají v hodinové sazbě nebo jako úkonová odměna.

Hodinová sazba za služby architekta

Základní sazba hlavního architekta je stanovena částkou …..................................  2 000,0 Kč / hod. 

za výkon architektonické služby velmi vysoce kvalifikované, jako je například odborná konzultace, tvorba architektonického návrhu, stanovení koncepce, vedení a koordinace projektu.

Základní sazba architekta – projektanta je stanovena částkou …............................  500,0 Kč / hod.

za výkon služby vysoce kvalifikované, jako je například zpracovávání architektonické a projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorský a technický dozor.

Neúčtované jsou služby, mezi které spadá administrativní činnost nebo organizační komunikace s klientem, jako je například příprava plné moci či sjednání schůzky apod.

Nejnižší účtovanou časovou jednotkou je ¼ hodina architektonické služby nebo projekční práce.

U každého klienta je průběžně vedena specifikace poskytnutých architektonických služeb a projekčních prací, tato specifikace je oddělitelnou přílohou každé vystavené faktury a každý náš klient má právo na požádání kdykoliv nahlédnout do své evidence.

Úkonová odměna za projekční a inženýrské práce

Výpočet ceny projektových prací dle metodiky Honorářového řádu ČKA je poměrně složitým procesem, kdy je nutné určit charakter a kategorii stavby a tu pak začlenit do patřičné honorářové zóny. V následných krocích je pak možné velmi podrobně vypočítat cenu za architektonickou studii, dokumentaci pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby.

Obecně se dá říci, že se cena projektu pohybuje kolem 6-8% z celkových investičních nákladů stavby. Zjednodušeně lze počítat s cenami projekčních prací:

Architektonický návrh ….......................................................... 1,0 % z investičních nákladů stavby

Dokumentace pro územní řízení ….......................................... 1,5 % z investičních nákladů stavby

Dokumentace pro stavební povolení ….................................. 2,0 % z investičních nákladů stavby

Dokumentace pro realizaci stavby …...................................... 2,5 % z investičních nákladů stavby

Vždy je však třeba individuálně zvážit a posoudit stavebně technickou náročnost stavby, objem investic či opakovanost projektu, aby pak byla výsledkem cena přijatelná pro obě strany – architekta pracujícího opravdu naplno na přijatém projektu i spokojeného klienta, užívajícího kvalitních architektonických služeb.

Na provedení architektonických a projekčních prací se sjednává smlouva o dílo, která jednoznačně definuje cenu, termíny plnění, platební, záruční a další podmínky dle obchodního zákoníku.

Neváhejte nás kontaktovat ohledně zpracování nezávazné cenové nabídky na váš projekt rekonstrukce, novostavby nebo úpravy interiéru - obratem vám zašleme podrobnou kalkulaci návrhu a projekčních prací, včetně odborného odhadu investičních nákladů vašeho záměru.

Pojištění odpovědnosti

Činnost našeho architektonického ateliéru je pojištěna z titulu pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem architekta - projektanta u České pojišťovny a.s. na částku 10 000.000,- Kč.
V jednotlivých případech může naše architektonická kancelář sjednat pojištění profesní odpovědnosti pro konkrétní projekt, kde lze na přání klienta sjednat i vyšší pojistný limit. 

Za dobu 20 let výkonu projekční činnosti našeho architektonického ateliéru nedošlo k žádné pojistné události z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem projektanta.

e-poptávka:

- žádost o zpracování cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace
- žádost o odbornou konzultaci
- žádost o osobní schůzkuHOTEL FORTUNA

Komplexní rekonstrukce hotelu posouvá objekt do nového století po stránce stavebně technické, energetické, provozní a...

» více

CENTRUM ČESTLICE

Obchodní centrum Čestlice je navrženo jako dostavba areálu stávajícího obchodního objektu Electroworld. Na stávajícím venkovním...

» více

SPORTOVNÍ HALA BC

První etapa budoucího sportovně rekreačního a hotelového resortu je výstavba polyfunkční sportovní haly. Právě dokončujeme...

» více
další novinky